نرگس اکبرزاده

آتلیه نقاشی پرداز
وب سایت شخصی

زندگی نامه:

آثار:

اسم کار: بدون عنوان
سایز: 36 × 46
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: پدربزرگ
سایز: 38 × 48
تکنیک: مداد رنگی روی کاغذ

اسم کار: طبیعت بی جان
سایز: 40 × 50
تکنیک: مداد رنگی روی کاغذ

اسم کار: طبیعت بی جان
سایز: 40 × 50
تکنیک: مداد رنگی روی کاغذ

اسم کار: برف
سایز: 56 × 80
تکنیک: رنگ رو رغن روی بوم

اسم کار: بازی کنار برکه
سایز: 54 × 72
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: دختری کنار پنجره
سایز: 47 × 66
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: منظره روستایی
سایز: 50 × 70
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: طبیعت بی جان
سایز: 50 × 34
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: پسر بچه روستایی
سایز: 60 × 80
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: تاب بازی
سایز: 50 × 70
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: چهره
سایز: 60 × 90
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اطلاعات تماس:

  تلفن:

021 88755705   -   021 88531087


  آدرس:

تهران ،سید خندان، ابتدای سهروردی شمالی، خیابان برازنده، پلاک 32، واحد 51